VPS 1-1-20

Bắt đầu từ
60,000 VND
1 tháng
 • CPU 1 Core
 • RAM 1 GB
 • DISK 20 GB SSD
 • IP Public 1 IP
 • Băng Thông 200 Mbps
 • Hệ Điều Hành Windows/Linux


VPS 1-2-25

Bắt đầu từ
75,000 VND
1 tháng
 • CPU 1 Core
 • RAM 2 GB
 • DISK 25 GB SSD
 • IP Public 1 IP
 • Băng Thông 200 Mbps
 • Hệ Điều Hành Windows/Linux


VPS 2-4-30

Bắt đầu từ
130,000 VND
1 tháng
 • CPU 2 Core
 • RAM 4 GB
 • DISK 30 GB SSD
 • IP Public 1 IP
 • Băng Thông 200 Mbps
 • Hệ Điều Hành Windows/Linux


VPS 4-8-50

Bắt đầu từ
250,000 VND
1 tháng
 • CPU 4 Core
 • RAM 8 GB
 • DISK 50 GB SSD
 • IP Public 1 IP
 • Băng Thông 200 Mbps
 • Hệ Điều Hành Windows/Linux


VPS 8-16-70

Bắt đầu từ
500,000 VND
1 tháng
 • CPU 8 Core
 • RAM 16 GB
 • DISK 70 GB SSD
 • IP Public 1 IP
 • Băng Thông 200 Mbps
 • Hệ Điều Hành Windows/Linux


VPS 16-32-100

Bắt đầu từ
1,000,000 VND
1 tháng
 • CPU 16 Core
 • RAM 32 GB
 • DISK 100 GB SSD
 • IP Public 1 IP
 • Băng Thông 200 Mbps
 • Hệ Điều Hành Windows/Linux